Verkoopvoorwaarden tickets/abonnementen

Share

Rol VZW Cultuurkruis

VZW Cultuurkruis treedt op als organisator en dienstenverlener inzake ticket- en abonnementenverkoop voor de eigen concerten en evenementen.

Aanbod tickets/abonnementen

Het aanbod van tickets/abonnementen via de website geldt mits betaling binnen de zeven kalenderdagen na de dag van bestelling door de kandidaat-koper. VZW Cultuurkruis heeft het recht om zonder schadevergoeding de bestelling te annuleren wanneer deze betalingstermijn niet wordt gerespecteerd.

Na betaling van de geldsom, vermeld op de betalingsuitnodiging, bevestigt VZW Cultuurkruis de aankoop via e-mail of op andere wijze aan de koper, waarna deze zijn tickets/abonnementen kan ophalen aan de kassa op de avond van het (eerste) evenement of na concrete afspraak met één der bestuursleden van VZW Cultuurkruis.

De besteller van tickets/abonnementen is gehouden tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden gefactureerd en/of overgemaakt. Alle gebeurlijke taksen zijn ten laste van de koper.

Het is verboden tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet zijn bekomen via de officiële verkoopkanalen (website, voorverkoopadressen, bestuursleden VZW Cultuurkruis), behoudt VZW Cultuurkruis zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen.

VZW Cultuurkruis behoudt zich het recht voor de modaliteiten van bestelling en aanvaarding (zowel voor tickets als abonnementen) te wijzigen, - o.a. maar niet uitsluitend - rekening houdende met het verwachtingspatroon der bestellingen en het aantal plaatsen in de zaal

Terugbetaling tickets/abonnementen

Gekochte tickets worden niet omgewisseld of terugbetaald, uitgenomen bij afgelasting of datumverplaatsing van het evenement. In dergelijk geval bezorgt de koper zijn tickets aan VZW Cultuurkruis, Nokeredorpstraat, 21, te 9771-Nokere/Kruishoutem, met vermelding van naam, adres en rekeningnummer. Reservatierechten en portkosten zijn niet terugvorderbaar.

Voor abonnementen geldt hetzelfde als voor tickets. Enkel bij afgelasting of verplaatsing van een evenement wordt de prijs van het concreet evenement terugbetaald aan de abonnementhouder.

Woekerverkoop

De koper van tickets van VZW Cultuurkruis moet zich onthouden van doorverkoop aan woekerprijzen en maakt zich sterk dat nieuwe houders van de tickets eveneens zich hiervan zullen onthouden. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs, vastgelegd door VZW Cultuurkruis.

VZW Cultuurkruis heeft het recht om de identiteit van ticketkopers en -verkopers te vergelijken. Bij woekerverkoop kan VZW Cultuurkruis verkopers en houders van deze tickets de toegang tot het evenement weigeren, en kan de VZW weigeren om nog tickets (gebeurlijk ook voor andere evenementen) te verkopen aan de oorspronkelijke koper. De oorspronkelijke koper zal VZW Cultuurkruis bovendien vrijwaren tegen aanspraken van derden aan wie de toegang tot het evenement wordt geweigerd, omdat ze houder zijn van tegen woekerprijzen doorverkochte tickets.

Voorbehoud intellectuele en materiële eigendomsrechten

De producten, werkmiddelen en -materialen van VZW Cultuurkruis (o.a. logo, website, tickets, abonnementen, foto’s, tekeningen, grafische ontwerpen, (promo)teksten, merchandisingmateriaal, flyers, banners, affiches, (promo)brochures, enz ...) zijn de unieke eigendom van de VZW, zowel intellectueel als materieel.

Bijgevolg is elke nadruk, nabootsing, reproductie en/of verspreiding, onder welke vorm en via om het even welk procedé, strikt verboden, tenzij in uitdrukkelijke opdracht of mits schriftelijke en voorafgaande toelating door de voorzitter van VZW Cultuurkruis.

Privacyvrijwaring

Conform de wettelijke bepalingen heeft VZW Cultuurkruis de mogelijkheid om de adressen van tickets- en abonnementskopers en evenementbezoekers op te nemen in zijn databank. Dit is enkel dienstig voor de aankondiging van toekomstige evenementen en voor de bestrijding van ticketverkoop tegen woekerprijzen. Betrokkenen hebben steeds een inzage- en correctierecht, contacteer ons daartoe via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Bevoegd(e) rechtbank en rechtstelsel

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer info